Товч танилцуулга

Тус компани нь Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрөх улсын чанартай 4 чиглэлийн 638,5 км зам замын байгууламж болох үүний  Цэцэрлэг- Тосонцэнгэл- Нөмрөг чиглэлийн 229,35 км,  Нөмрөг- Сонгино- Наранбулаг чиглэлийн 120км ,  Мөрөн- Улиастай чиглэлийн 90,4 км,  Нөмрөг- Баянтэс Улсын хил чигэлийн 198,75 км үүнээс 218,25 км хатуу хучилттай , 128,3 км нь хайрган болон сайжруулсан,  291,95 км ердийн хөрсөн зам  замын байгууламж,  630,24 у/м төмөр бетон болон модон гүүрүүдийн засвар арчлалтын ажлыг  хариуцан ажилладаг.


Үйл ажиллагааны ил тод байдал

- Байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бодлого төлөвлөлтүүд

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, ажилтан албан хаагч сонгон шалгаруулах журам, бусад

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн гүйцэтгэл, төлөвлөлт, биелэлт, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, худалдан авалт

Ил тод байдлын тайлан мэдээ

Өргөдөл, гомдол, ил тод байдал, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт тайлан мэдээ.

Фото зурагнууд

Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ

Холбоосууд

Шаардлагатай байгууллагуудын холбоосууд